Blog Category: Nezařazené


EMG vyšetření

By zamestnanci,

Oddělení neurologie nově provádí veškerá EMG vyšetření (hradí všechny pojišťovny mimo VZP). Pro pracovníky provozů s rizikem zdravotního poškození z vibrací provádíme vstupní vyšetření.

  Filed under: Nezařazené
  Comments: None


vzpomínka

By zamestnanci,

Dne 18.6. zemřela ve věku 84 let paní Vlasta Javůrková, jedna z našich prvních spolupracovnic, jež pracovala pro naše zařízení s nezdolnou energií a celým svým srdcem. Její oddanost práci pro toto zařízení, energie a obětavost zde zanechává trvalou stopu a vzor i po jejím odchodu. Kdo jste ji znali, uctěte prosím její památku. Kolektiv AVICA

  Filed under: Nezařazené
  Comments: None


Pozastavení odbornosti dětské neurologie

By zamestnanci,

V současné době je pozastavena činnost v odbornosti dětské neurologie. Důvodem je ukončení praxe dětské neuroložky ze zdravotních důvodů. Situaci se budeme snažit co nejrychleji personálně vyřešit. Děkujeme za pochopení.

  Filed under: Nezařazené
  Comments: None