CENÍK VÝKONŮ PRO SAMOPLÁTCE

TÝKÁ SE VÝKONŮ NAD RÁMEC VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEBO PROVEDENÝCH NA VLASTNÍ VYŽÁDÁNÍ

LÉKAŘSKÉ VÝKONY CENA V KČ
KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU SVÉHO NEBO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA 300,-
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 400,-
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ 200,-
MYOSKELETÁRNÍ VÝKON NA PÁTEŘI NEBO KLOUBECH 200,-
PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE 350,-
APLIKACE INFÚZE VČETNĚ LÉČIVA 150,-
APLIKACE ANALGETICKÉHO OBSTŘIKU 100,-
VYSTAVENÍ ZPRÁVY, POTVRZENÍ NA VLASTNÍ ŽÁDOST 150,-
SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ ŠLACH, SVALŮ, KOLUBŮ, 1 SEGMENT VE VÍCE ROVINÁCH 300,-
SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ ŠLACH, SVALŮ, KOLUBŮ, 2 SEGMENTY VE VÍCE ROVINÁCH 400,-
SONOGRAFICKÉ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ 1 CÉVY (MORFOLOGICKÉ A  DOPPLEROVSKÉ) 450,-
SONOGRAFICKÉ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ 2 CÉV (MORFOLOGICKÉ A  DOPPLEROVSKÉ) 600,-
FYZIOTERAPEUTICKÉ VÝKONY
KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 600,-
CÍLENÉ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 300,-
KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 300,-
LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA(LTV) – 30 MIN. 300,-
MOBILIZAČNÍ TECHNIKY PÁTEŘE, VELKÝCH A MALÝCH KLOUBŮ (MOB) – 15 MIN. 150,-
MĚKKÉ TECHNIKY (MT) – 15 MIN. 150,-
FYZIKÁLNÍ TERAPIE (FT) DO 15 MIN. (ULTRAZVUK, LASER, ELEKTROLÉČBA DLE TYPU) 70,-
FYZIKÁLNÍ TERAPIE NAD 15 MIN. NEBO 2 LOKALITY (NAPŘ. RUKA + NOHA) 150,-
4 KOMOROVÁ ELEKTROLÉČBA, KOMBINOVANÁ FT, MAGNET 150,-
KOMBINACE FT, MT A LTV – 30 MIN. 300,-
KOMBINACE FT, MT A LTV – 60 MIN. 600,-
TERAPIE NEURAC (V ZÁVĚSNÉM SYSTÉMU REDCORD) – 30 MIN. 300,-
TERAPIE NEURAC (V ZÁVĚSNÉM SYSTÉMU REDCORD) – 50 MIN. 600,-
INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ SPS – 30 MIN. 300,-
KINEZIOTEJPING
BO – TAPE (KLASICKÝ TEJP) – CENA ZA 1 CM 2,-
KIRA (OBSAHUJE TURMALÍN – PŘÍRODNÍ MINERÁL, KTERÝ TLUMÍ BOLEST) – CENA ZA 1 CM 3,-
CROSS-LINK – KINEZIOTEJPINGOVÁ MŘÍŽKA NA BOLESTIVÉ A AKUPRESURNÍ BODY (TRIGGER POINTY) – CENA ZA 1KS 7,-
BIOIMPEDANČNÍ ANALÝZA A  VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
STANDARD INBODY 230 300,-
FULL INBODY 230 600,-
VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO NUTRIČNÍHO PLÁNU KLIENTA 500,-
SESTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO NUTRIČNÍHO PLÁNU 1200,-
REKONDICE
MASÁŽ ČÁSTEČNÁ (ZÁDA, ŠÍJE, KONČETINY) 30 MIN. 300,-
MASÁŽ CELKOVÁ 50 MIN. 500,-
MOBILIZACE CHODIDEL 20 MIN. 200,-
KURZ SPIRÁLNÍ STABILIZACE – 10 hod. 1400,-