Historie

Historie zdravotnického zařízení AVICA

Zdravotnické zařízení AVICA zahájilo svou činnost v březnu 1993. V té době bylo jedním z prvních zařízení tohoto typu v Ostravě, které vzniklo nově, nikoliv privatizací již existujícího subjektu. Soukromé zdravotnictví tehdy nemělo v podstatě žádnou novodobou tradici, legislativa pro tuto sféru se teprve začínala tvořit, bankovní sektor se do financování příliš nehrnul, neboť akvizice v tomto resortu vyhodnocoval jako rizikové. Snadné nebylo ani vytvoření kolektivu, od kterého se očekávalo plné pracovní nasazení, změna řady stereotypů, ztráta podstatných jistot plynoucích z nejasné budoucnosti privátních praxí a mnoho práce nad rámec péče o pacienty. Motivací pro překonání těchto a dalších obtíží byla vize vytvoření nového pojetí vztahů mezi zdravotníky a pacienty, možnost kreativního přístupu k práci a  nová kvalita svobody rozhodování, spojená samozřejmě s odpovědností za učiněná rozhodnutí.

Avica původni pracoviste
původní pracoviště – od r. 1993 do r. 2002, Bozděchova č.4
Historie - kartoteka puvodniho pracoviste avica
kartotéka původního pracoviště – Vlasta Javůrková

Původní umístění zařízení bylo na Bozděchové ulici č. 4. K zakládajícím členům kolektivu patřily významné osobnosti ostravské medicíny – MUDr. Viktor Boschetty, CSc., prim. MUDr. Marie Zemánková a MUDr. Jaromír Stříbrný.

Historie - MUDr. Jaromír Stříbrný
MUDr. Jaromír Stříbrný
Historie - As.MUDr.Viktor Boschetty,CSc.
As. MUDr. Viktor Boschetty, CSc.
Historie - As.MUDr.Viktor Boschetty,CSc. se sestrou
As. MUDr. Viktor Boschetty, CSc. se sestrou Helenou Kudličkovou
Historie - Prim. MUDr. Marie Zemánková
Prim. MUDr. Marie Zemánková

Původní portfolio odborností a výkonů se postupem času rozšiřovalo a kapacitní možnosti pracoviště přestávaly stačit. To vedlo v roce 2003 k přemístění do lépe prostorově vyhovující budovy ve stejné ulici. Budova však byla ve špatném technickém stavu, poznamenána nevhodnými úpravami ze 70. let, jejichž cílem bylo přeměnit bytový dům na kanceláře. Před nastěhováním proto musel proběhnout stavebně technický průzkum, po kterém následovaly rozsáhlé rekonstrukční práce. V roce 2010 byla budova zvýšena o jedno poschodí. Dříve, než se ale stačila zakrýt novou střechou, postaraly se mimořádně silné bouřky o pohromu spočívající ve vyplavení všech provozních prostor.

Historie - privalovedeste2
Historie - privalovedeste1
důsledky přívalových dešťů při rozebrané střeše

Všechny dříve či později probíhající práce měly úkol navrátit budově pamatující Ostravu třicátých let minulého století ducha tehdejší doby a současně zajistit účelný zdravotnický provoz s ohledem na pohodlí pacientů i dobré podmínky pracovníků.

hlavní strana  (4)
Součastný vzhled budovy po proběhlých rekonstrukcích