Podmínky přijetí

Co potřebujete k přijetí k léčbě ?

  • Doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře. Toto neplatí při akutním bolestivém stavu – v tomto případě není doporučení nutné a pacient je v rámci provozních možností co nejdříve přijat k léčbě.
  • Platný průkaz pojištěnce. Případné změny pojišťovny je nutno neprodleně hlásit kterémukoli zdravotnickému pracovníkovi.
  • Vzít na vědomí nutnost dodržování léčebného režimu doporučeného lékařem nebo fyzioterapeutem. Upozorňujeme, že po druhé neomluvené absenci je pacient vyřazen z léčebného programu. Absenci je nutno oznámit nejméně jeden pracovní den předem.

Smluvní zdravotní pojišťovny

VOZP_logo
vzp
ozp
zpmvcr
rb
logo-cpzp