Dětská rehabilitace

Na co se zaměřujeme?

Ambulance dětské rehabilitace je zaměřena zejména na diagnostiku a léčbu poruch pohybu a jeho řízení u dětí, odstraňování potíží dětí s diagnózou ADHD (hyperaktivita), poruchami řeči, vegetativními poruchami a další. Koncepce léčby je postavena na podrobné znalosti míry postižení s následnou korekcí poruchy v postupných krocích. Vzhledem ke kineziologickému přístupu u vybraných poruch pak konkrétní léčba představuje vyšetření a následné instruktáže pohybové edukace pro děti a rodinu, přičemž jsou využívány principy pohybové léčby odvozené od osvědčených metodik.