Po dobu trvání omezeného provozu ambulancí je možno v případě akutních obtíží umožnit konzultaci s lékařem v prostorách zdravotnického zařízení. Týká se výhradně neodkladných obtíží nebo stavů, kdy hrozí riziko z prodlení. Vaše požadavky prosíme předem konzultovat e-mailem info@avica.net. Korespondence je vyřizována každodenně včetně víkendů. Vše je bez poplatků.