Zaměstnanci mají nárok na placené pracovní volno při čerpání indikované léčebně rehabilitační péče. Vyplývá to ze zákona 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který vymezuje zdravotní služby, jejíchž součástí je zdravotní péče (ustanovení § 2). Nedílnou součástí zdravotní péče je léčebně rehabilitační péče (§ 2 odst. 4 písm. b zákona). Jako druh zdravotní péče je definována v § 5 odst. 2 písm. b) zákona). Dle ministerstva zdravotnictví je z tohoto pohledu nutno chápat léčebnou rehabilitaci jako placenou překážku v práci.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu k rehabilitačnímu ošetření nebo vyšetření je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu, jestliže bylo ošetření nebo vyšetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíže dostupné z místa jeho bydliště nebo pracoviště, je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout. Samozřejmě za podmínky, že nebylo vyšetření nebo ošetření zaměstnance možné provést mimo jeho pracovní dobu.

Pokud bylo ošetření nebo vyšetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení (podle rozhodnutí zaměstnance – svobodná volba lékaře), poskytne zaměstnavatel pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Náhrada mzdy nebo platu však přísluší pouze za dobu, která by odpovídala době ošetření nebo vyšetření v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Ověřeno MonsterInsights