Laserový scanner

Zaměření 

Laser přeměňuje dodávanou energii na elektromagnetické vlnění o vysoké intenzitě v procesu zvaném stimulovaná emise. Výstupem je elektromagnetické vlnění, které je modulováno takovým způsobem, aby emitované vlny byly o stejné frekvenci, stejného směru kmitání a se stejnou fází nebo fázovým rozptylem. Laserová terapie se již řadu let uplatňuje v mnoha oborech medicíny. Své nezastupitelné místo má i ve fyzioterapii. Řadou odborníků je pro své komplexní účinky považována za léčbu budoucnosti. Experimentálně i klinicky bylo prokázáno, že světelná energie laseru iniciuje biochemické reakce, které následně navodí v postižené tkáni reparační a stimulační procesy na molekulární i buněčné úrovni. Ve fyzikální terapii využíváme především analgetický, protizánětlivý a (bio)stimulační efekt laseru

laser

Analgetický účinek:

Laserové záření vyvolává snížení citlivosti povrchových tkání a tlumí přenosové děje na nervosvalové ploténce. Stimuluje uvolňování endogenních opioidů (serotoniny, enkefaliny, dimorfiny).

Protizánětlivý účinek:

Laserové záření stimuluje procesy specifické i nespecifické imunologické obrany. Podporuje tvorbu protizánětlivých cytokinů (produkty buněk imunitního systému), které jsou schopné navodit imunitní odpověď proti patogenům. To přispívá k urychlení místních i celkových reparačních procesů.

Stimulační účinek:

Laserové záření stimuluje syntézu DNA, což urychluje obnovu buněk. Týká se obecně základních buněk vazivové i kostní tkáně.
Laseroterapie je účinnou součástí komplexní rehabilitační péče. Na našem pracovišti používáme laserový scanner se současnou aplikaci vlnových délek 660 nm a 808 nm. Operační systém scanneru umožňuje nastavení množství parametrů pro optimální účinnost s ohledem na diagnózu.
Tato metoda není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Odkaz na ceník

Indikace k léčbě laserovým scannerem

Přetížené svalové skupiny

Poranění kloubů

Bolesti zad různého typu

Artrózy

Neuralgie periferních nervů

Bolestivé rameno

Záněty a poranění šlach

Syndrom karpálního tunelu

Burzitida kloubů, šlachových pochev, vazů

Obtížné, zdlouhavé srůstání fraktur

Podvrtnutí, vykloubení

Sudeckův algodystrofický syndrom (fáze I a II)

Revmatoidní artritida

Chronická zánětlivá artritida

Ekchymóza (podlitiny), modřiny

Herpetické neuralgie

Diabetická neuropatie

Pooperační rány

Poškození kůže

Bércové vředy

Popáleniny

Omrzliny

Dekubity (proleženiny)

Jizvy

Celulitida

Akné

Opar

Afty

Lupénka

laser
Ověřeno MonsterInsights