Laserový scanner

Zaměření 

Laser přeměňuje dodávanou energii na elektromagnetické vlnění o vysoké intenzitě v procesu zvaném stimulovaná emise. Výstupem je elektromagnetické vlnění, které je modulováno takovým způsobem, aby emitované vlny byly o stejné frekvenci, stejného směru kmitání a se stejnou fází nebo fázovým rozptylem. Laserová terapie se již řadu let uplatňuje v mnoha oborech medicíny. Své nezastupitelné místo má i ve fyzioterapii. Řadou odborníků je pro své komplexní účinky považována za léčbu budoucnosti. Experimentálně i klinicky bylo prokázáno, že světelná energie laseru iniciuje biochemické reakce, které následně navodí v postižené tkáni reparační a stimulační procesy na molekulární i buněčné úrovni. Ve fyzikální terapii využíváme především analgetický, protizánětlivý a (bio)stimulační efekt laseru

laser

Analgetický účinek:

Laserové záření vyvolává snížení citlivosti povrchových tkání a tlumí přenosové děje na nervosvalové ploténce. Stimuluje uvolňování endogenních opioidů (serotoniny, enkefaliny, dimorfiny).

Protizánětlivý účinek:

Laserové záření stimuluje procesy specifické i nespecifické imunologické obrany. Podporuje tvorbu protizánětlivých cytokinů (produkty buněk imunitního systému), které jsou schopné navodit imunitní odpověď proti patogenům. To přispívá k urychlení místních i celkových reparačních procesů.

Stimulační účinek:

Laserové záření stimuluje syntézu DNA, což urychluje obnovu buněk. Týká se obecně základních buněk vazivové i kostní tkáně.
Laseroterapie je účinnou součástí komplexní rehabilitační péče. Na našem pracovišti používáme laserový scanner se současnou aplikaci vlnových délek 660 nm a 808 nm. Operační systém scanneru umožňuje nastavení množství parametrů pro optimální účinnost s ohledem na diagnózu.
Tato metoda není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Odkaz na ceník

Indikace k léčbě laserovým scannerem

Přetížené svalové skupiny

Poranění kloubů

Bolesti zad různého typu

Artrózy

Neuralgie periferních nervů

Bolestivé rameno

Záněty a poranění šlach

Syndrom karpálního tunelu

Burzitida kloubů, šlachových pochev, vazů

Obtížné, zdlouhavé srůstání fraktur

Podvrtnutí, vykloubení

Sudeckův algodystrofický syndrom (fáze I a II)

Revmatoidní artritida

Chronická zánětlivá artritida

Ekchymóza (podlitiny), modřiny

Herpetické neuralgie

Diabetická neuropatie

Pooperační rány

Poškození kůže

Bércové vředy

Popáleniny

Omrzliny

Dekubity (proleženiny)

Jizvy

Celulitida

Akné

Opar

Afty

Lupénka