Bioimpedanční analýza

Naše zaměření

Personál pracoviště je odborně zaškolen a certifikován pro výkon bioimpedančního měření a obsluhy přístroje INBODY 230. V současnosti naše pracoviště poskytuje variantu měření na přístroji INBODY 230 (výsledky Vám jsou zasílány elektronickou formou).

BIOIMPEDANCE – metoda používaná pro analýzu složení těla. Pomocí této metody lze stanovit celkové množství a přesnou lokalizaci:

tukové tkáně

svalové tkáně

bílkovin

tělesné vody (buněčné, mimobuněčné)

minerálních látek v kostech

Výstup bioimpedanční analýzy

INBODY 230

INBODY 230 – profesionální diagnostický přístroj, mimořádně přesný analyzátor tělesné skladby.

Byl vyvinut společností BiospaceCo., Ltd založenou v roce 1996 v Japonsku. Klinicky testován byl v USA, Japonsku, Koreji, Kanadě. Získal celosvětově platné certifikáty ISO 13485:2003, ISO 9001:2008, CEMDD Issue23, CE Nawi IB230. Je nositelem mezinárodních ocenění High Technology Invention a INNO-BIZ.

Měření Standard INBODY 230 obsahuje:

Kompletní analýza obsažená v programu ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ INBODY 230

Zaslání výsledků na Vaší e-mailovou adresu

Založení osobní databáze – Vaše výsledky budou průběžně ukládány a graficky vyhodnocovány, své pokroky budete mít pod kontrolou

Kdo přístroj využívá

Plastičtí chirurgové pro ověření množství a rozložení tukové tkáně (horní a dolní končetiny, trup) před a po zákroku liposukce a v následných kontrolách

Sportovci pro kontrolu nabírání svalové hmoty a odbourávání tukové tkáně

Lékařské fakulty pro výuku a výzkum (UK Praha, UP Olomouc, MU Brno)

Dietologové, obezitologové a diabetologové pro kontrolu režimu hubnutí (kontrola, zda klient neztrácí svalovou tkáň místo tukové) a diagnostiku otoků

Rehabilitační a ortopedické ambulance pro optimalizaci hmotnosti s ohledem na zatěžování kloubů a pro ověření kvality kostní tkáně

Pediatři pro sledování vývoje obezity u dětí

Pro které věkové skupiny je přístroj určen

Algoritmus přístroje je schopen do měření implementovat charakteristiky a rozlišení pro věkové rozpětí 9 – 100 let

Výsledky analýzy jsou zobrazeny na přehledných grafech, diagramech a tabulkách s podrobným popisem a porovnáním s normou ve všech sledovaných parametrech s ohledem na věk testované osoby. Mohou být zobrazeny doporučené hodnoty energetického příjmu a výdeje. Přílohy podle příslušného typu měření jsou předány klientovi v tištěné formě nebo elektronicky.

Pro porovnání výsledků v delším časovém úseku lze vytvořit a doplňovat individuální databázi (vyhodnocení efektivity režimových opatření zaměřených na hubnutí nebo na nabírání svalové hmoty).

Ordinační hodiny

Ověřeno MonsterInsights