Bioimpedanční analýza

Naše zaměření

Naše pracoviště i personál je odborně zaškolen a certifikován pro výkon bioimpedančního měření a obsluhy přístroje INBODY 230.

BIOIMPEDANCE – metoda používaná pro analýzu složení těla. Pomocí této metody lze stanovit celkové množství a přesnou lokalizaci:

tukové tkáně

svalové tkáně

bílkovin

tělesné vody (buněčné, mimobuněčné)

minerálních látek v kostech

Výstup bioimpedanční analýzy

INBODY 230

INBODY 230 – profesionální diagnostický přístroj, mimořádně přesný analyzátor tělesné skladby.

Byl vyvinut společností BiospaceCo., Ltd založenou v roce 1996 v Japonsku. Klinicky testován byl v USA, Japonsku, Koreji, Kanadě. Získal celosvětově platné certifikáty ISO 13485:2003, ISO 9001:2008, CEMDD Issue23, CE Nawi IB230. Je nositelem mezinárodních ocenění High Technology Invention a INNO-BIZ.

Programy INBODY

Základní měření INBODY 230

Vyhodnocení tělesné kompozice, diagnostika obezity, segmentální rozložení svalů a tuku, doporučený denní kalorický příjem, doporučená pohybová aktivita, stanovení konkrétní redukční váhy

Bez tištěných výsledků

Standard INBODY 230

Kompletní analýza obsažená v programu ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ INBODY 230

Zaslání výsledků na Vaší e-mailovou adresu

Založení osobní databáze – Vaše výsledky budou průběžně ukládány a graficky vyhodnocovány, své pokroky budete mít pod kontrolou

Full INBODY 230

Kompletní analýza obsažená v programu ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ INBODY 230

Změření celkové tělesné vody, intracelulární tekutina, extracelulární tekutina, obsah proteinů, obsah minerálních látek, grafické vyjádření výsledků

Vyhodnocení indexu retence (zadržování) tělesné vody v jednotlivých segmentech těla

Celkový tělesný tuk

Porovnání hodnoty tělesného tuku vůči svalům, určení Vašeho tělesného typu

Změření hodnoty viscerálního (útrobního) tuku

Index obezity

Změření BMI, PBF, WHR

BMR výdej

Určení bazálního metabolismu a metabolického věku

Referenční jídelníček

Obvody těla – měření patentovanou metodou DSM-BIA

Zaslání výsledků na Vaší e-mailovou adresu

Založení osobní databáze – Vaše výsledky budou průběžně ukládány a graficky vyhodnocovány, své pokroky budete mít pod kontrolou

Kdo přístroj využívá

Plastičtí chirurgové pro ověření množství a rozložení tukové tkáně (horní a dolní končetiny, trup) před a po zákroku liposukce a v následných kontrolách

Sportovci pro kontrolu nabírání svalové hmoty a odbourávání tukové tkáně

Lékařské fakulty pro výuku a výzkum (UK Praha, UP Olomouc, MU Brno)

Dietologové, obezitologové a diabetologové pro kontrolu režimu hubnutí (kontrola, zda klient neztrácí svalovou tkáň místo tukové) a diagnostiku otoků

Rehabilitační a ortopedické ambulance pro optimalizaci hmotnosti s ohledem na zatěžování kloubů a pro ověření kvality kostní tkáně

Pediatři pro sledování vývoje obezity u dětí

Pro které věkové skupiny je přístroj určen

Algoritmus přístroje je schopen do měření implementovat charakteristiky a rozlišení pro věkové rozpětí 9 – 100 let

Výsledky analýzy jsou zobrazeny na přehledných grafech, diagramech a tabulkách s podrobným popisem a porovnáním s normou ve všech sledovaných parametrech s ohledem na věk testované osoby. Mohou být zobrazeny doporučené hodnoty energetického příjmu a výdeje. Přílohy podle příslušného typu měření jsou předány klientovi v tištěné formě nebo elektronicky.

Pro porovnání výsledků v delším časovém úseku lze vytvořit a doplňovat individuální databázi (vyhodnocení efektivity režimových opatření zaměřených na hubnutí nebo na nabírání svalové hmoty).

Výsledky jsou interpretovány certifikovaným výživovým poradcem, se kterým lze v návaznosti na naměřené hodnoty dohodnout konzultace pohybového a stravovacího režimu.

Ordinační hodiny