Ortopedie

Naše zaměření

Náplní práce ortopedické ambulance je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu způsobených onemocněním nebo úrazem. Pro diagnostiku je používán moderní ultrasonografický přístroj s barevným zobrazením. Pacientům je vysvětlena příčina jejich obtíží, v případě potřeby je proveden obstřik, punkce, nebo doporučena a předepsána ortéza, nebo jiná kompenzační pomůcka.

Pracovní dny As. MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D. MUDr. Juraj Seko
Pondělí
Úterý 16:00 – 20:00
Středa
Čtvrtek 16:00 – 20:00
Pátek

Naši lékaři

Lékaři ortopedie

As. MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D.

As. MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D.

Odborný asistent

Studia medicíny na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v r.1983. Atestace z ortopedie získal v roce 1987 (I. stupeň) a 1993 (II. stupeň). Následně pracoval na ortopedických odděleních NsP Litoměřice (1983-1986), KÚNZ Ostrava (1986-1995) a FNsP v Ostravě – Porubě (1995-dosud). Od roku 1996 zastává funkci zástupce primáře ortopedického oddělení. Absolvoval kurzy myoskeletární medicíny a sonografie a stáže na ortopedických odděleních v ČR i v zahraničí (Rakousko, Německo). Přednášel na kongresech a sympoziích zabývajících se tématikou revmatochirurgie, ultrasonografie, artroplastik, chirurgie ruky a dalšími. V letech 2000 – 2005 vedl postgraduál ultrasonografické diagnostiky. Od roku 2006 se stal účastníkem doktorandského studia na Masarykově univerzitě v Brně. V ortopedické ambulanci zdravotnického zařízení AVICA pracuje na částečný úvazek od roku 2008. Přínosem pro pacienty, jejichž problémy nelze vyřešit ambulantně, je pracovní vazba na ortopedické oddělení fakultní nemocnice.

MUDr. Juraj Seko

Lékař

Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. V rámci odborné praxe pracoval na ortopedické klinice Masarykovy univerzity jako asistent na operačním sále. Je absolventem kurzu HEAD-US Ultrasound Course (krevní centrum, Fakultní nemocnice Ostrava) a ICRC semináře klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. V současné době pracuje na ortopedické klinice Fakultní nemocnice v Ostravě. Je držitelem osvědčení k provádění ultrasonografické diagnostiky.