Podmínky přijetí

Co potřebujete pro přijetí k léčbě

Platný průkaz pojištěnce. Případné změny pojišťovny v průběhu léčby je nutno neprodleně hlásit kterémukoli zdravotnickému pracovníkovi.

Je vhodné doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře, není to však podmínkou. Přijímáme i pacienty s FT poukazem.

Vzít na vědomí nutnost dodržování léčebného režimu doporučeného lékařem nebo fyzioterapeutem. Upozorňujeme, že po druhé neomluvené absenci je pacient vyřazen z léčebného programu. Absenci je nutno oznámit nejméně jeden pracovní den předem.

V případě rehabilitační léčby hrazené z veřejného pojištění uhradit paušální poplatek. Podmínky úhrady poplatku jsou uvedeny níže.

Řešení neomluvených absencí

Klient v případě neomluvené absence uhradí cenu nákladů ordinace na jím způsobený prostoj. Cena je dána součinem minutové kalkulace pracoviště a délkou objednaného výkonu. Omluvená je taková absence, která je oznámena 24 a více hodin před objednanou návštěvou (neplatí pro prokazatelný akutní stav znemožňující návštěvu). Omluvu lze povézt na email info@avica.net, osobně, nebo na telefon příslušné ordinace.

Roční paušální poplatek

Paušální poplatek je platba za materiál a výkony, které jsou v době léčení pacienta poskytnuty a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto výkony jsou aplikovány dle aktuálního zdravotního stavu pacienta na základě vyšetření lékařem nebo fyzioterapeutem.

Roční paušální poplatek činí 400,- Kč. Tento poplatek neplatí děti do 15 let a pro samoplátce. Pro klienty nad 70 let (včetně) platí snížená taxa 300,- Kč. Pro klienty s indikací pouze k fyzikální terapii platí snížený poplatek 50,- Kč (ve kterém je zahrnut 1 ks prostěradla a jednorázové návleky).

V ceně poplatku jsou zahrnuty tyto výkony:

 • 1 aplikace KINEZIOTEJPU pro danou diagnózu
 • 1 ks nepropustného prostěradla ze 100% celulózy
 • jednorázové návleky
 • základní informační list k dané problematice (resp. diagnóze)
 • ošetření tzv. trigger pointů (bolestivých bodů myofasciálního systému) jinou technikou, než PIR (postizometrická relaxace) – např. presura, ošetření perkusní pistolí. Tyto techniky nejsou hrazeny pojišťovnou.
 • zajištění individuálního termínu rehabilitací dle provozních možností

Paušální poplatek od 1. 1. 2022

Vážení klienti,
dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 1. 2022 bude upravena výše ročního paušálního poplatku na 500,- Kč pro pacienty na rehabilitaci hrazenou ZP. Tento poplatek neplatí pro děti do 15 let a samoplátce. Pro klienty nad 70 let včetně platí i nadále snížená taxa 300,- Kč.

Paušální poplatek je platba za materiál a výkony, které jsou v době léčení pacienta poskytnuty a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto výkony jsou aplikovány dle aktuálního zdravotního stavu pacienta na základě vyšetření lékařem nebo fyzioterapeutem. Jedná se o tyto výkony v ceně poplatku:

V ceně poplatku jsou zahrnuty tyto výkony:

 • 1 aplikace KINEZIOTEJPU pro danou diagnózu
 • 1 ks nepropustného prostěradla ze 100% celulózy
 • jednorázové návleky
 • základní informační list k dané problematice (resp. diagnóze)
 • ošetření tzv. trigger pointů (bolestivých bodů myofasciálního systému) jinou technikou, než PIR (postizometrická relaxace) – např. presura, ošetření perkusní pistolí. Tyto techniky nejsou hrazeny pojišťovnou.
 • zajištění individuálního termínu rehabilitací dle provozních možností

Smluvní zdravotní pojišťovny