Podmínky přijetí

Co potřebujete pro přijetí k léčbě

Doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře. Toto neplatí při akutním bolestivém stavu – v tomto případě není doporučení nutné a pacient je v rámci provozních možností co nejdříve přijat k léčbě. Přijímáme i pacienty s platným FT poukazem.

Platný průkaz pojištěnce. Případné změny pojišťovny je nutno neprodleně hlásit kterémukoli zdravotnickému pracovníkovi.

Vzít na vědomí nutnost dodržování léčebného režimu doporučeného lékařem nebo fyzioterapeutem. Upozorňujeme, že po druhé neomluvené absenci je pacient vyřazen z léčebného programu. Absenci je nutno oznámit nejméně jeden pracovní den předem.

Smluvní zdravotní pojišťovny