Podmínky přijetí

Co potřebujete pro přijetí k léčbě

Platný průkaz pojištěnce. Případné změny pojišťovny v průběhu léčby je nutno neprodleně hlásit kterémukoli zdravotnickému pracovníkovi.

Je vhodné doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře, není to však podmínkou. Přijímáme i pacienty s FT poukazem.

Vzít na vědomí nutnost dodržování léčebného režimu doporučeného lékařem nebo fyzioterapeutem. Upozorňujeme, že po druhé neomluvené absenci je pacient vyřazen z léčebného programu. Absenci je nutno oznámit nejméně jeden pracovní den předem.

Řešení neomluvených absencí

Klient v případě neomluvené absence uhradí cenu nákladů ordinace na jím způsobený prostoj. Cena je dána součinem minutové kalkulace pracoviště a délkou objednaného výkonu. Omluvená je taková absence, která je oznámena 24 a více hodin před objednanou návštěvou (neplatí pro prokazatelný akutní stav znemožňující návštěvu). Omluvu lze povézt na email info@avica.net, osobně, nebo na telefon příslušné ordinace.

Roční paušální poplatek

Paušální poplatek je platba za materiál a výkony, které jsou v době léčení pacienta poskytnuty a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto výkony jsou aplikovány dle aktuálního zdravotního stavu pacienta na základě vyšetření lékařem nebo fyzioterapeutem.

Roční paušální poplatek činí 400,- Kč. Tento poplatek neplatí děti do 15 let a pro samoplátce. Pro klienty nad 70 let (včetně) platí snížená taxa 300,- Kč. Pro klienty s indikací pouze k fyzikální terapii platí snížený poplatek 50,- Kč (ve kterém je zahrnut 1 ks prostěradla a jednorázové návleky).

V ceně poplatku jsou zahrnuty tyto výkony:

  • 1 aplikace KINEZIOTEJPU pro danou diagnózu
  • 1 ks nepropustného prostěradla ze 100% celulózy
  • jednorázové návleky
  • základní informační list k dané problematice (resp. diagnóze)
  • ošetření tzv. trigger pointů (bolestivých bodů myofasciálního systému) jinou technikou, než PIR (postizometrická relaxace) – např. presura, ošetření perkusní pistolí. Tyto techniky nejsou hrazeny pojišťovnou.
  • zajištění individuálního termínu rehabilitací dle provozních možností

Smluvní zdravotní pojišťovny