Post-covidový syndrom

Co to je a co s ním?

Průběh onemocnění COVID-19 má u každého člověka jinou intenzitu, dobu trvání a v některých případech příznaky přetrvávají týdny, někdy až měsíce po odeznění akutní fáze onemocnění. Příznaky post-covidového syndromu se mohou rozvinout také u osob, u nichž akutní fáze měla mírný průběh či dokonce proběhla bezpříznakově.

Nejčastějšími symptomy post-covidového syndromu jsou:

Extrémní únavnost, svalová slabost až výpadek svalové funkce

Bolest na hrudi, bušení srdce

Dlouhotrvající kašel, dušnost

Poruchy soustředění, výpadky paměti, poruchy spánku

Změny nálad, psychické obtíže

Bolesti hlavy, závratě, zvonění v uších (tzv. tinnitus)

Bolesti kloubů, poruchy citlivosti, smyslové poruchy

Poruchy zažívaní

Horečka, vyrážka a jiné kožní projevy

Zhoršení stávajících onemocnění (hypertenze, curkovka aj.)

Jak může pomoci rehabilitace:

Je možné, že ačkoliv člověk subjektivně pociťuje některé z výše uvedených symptomů, na vyšetřeních u lékaře jsou hodnoty objektivně v pořádku. Zde může výrazně pomoci fyzioterapie. Kromě zlepšení celkové tělesné kondice se zaměřujeme i na terapii muskuloskeletálních obtíží (například bolesti beder, krční páteře či hlavy), které se mohou v rámci post-covidového syndromu zhoršit nebo nově objevit. Dále se zaměřujeme na dechovou rehabilitaci, která pozitivně ovlivní nejen dechové obtíže, ale může výrazně přispět také ke zlepšení psychických funkcí, spánku, zažívání a zmírnění dalších symptomů. Vedle klasické respirační rehabilitace využíváme především Buteykovu metodu, která pomáhá navrátit narušenou rovnováhu autonomního nervového systému a dechových plynů v krvi. Byla totiž prokázána přímá souvislost míry závažnosti symptomů s poklesem hladiny oxidu uhličitého v krvi. Buteykova metoda je mezinárodně uznávaný přístup využívaný nejen u post-covidového syndromu. Pro tento typ rehabilitace nejsou potřeba žádné pomůcky. Jednotlivá cvičení se provádí pod dohledem vyškoleného fyzioterapeuta či fyzioterapeutky. Po zaškolení je pacient schopen nově získané dovednosti aplikovat v denní praxi, což je nezbytné pro zlepšení stavu. Naše zařízení poskytuje v rámci řešení post-covidového syndromu také léčbu biostimulačním laserovým scannerem – jedná se o bezkontaktní a nebolestivou stimulaci imunitního systému (pro více informací o této terapii, klikněte zde: LASEROVÝ SCANNER).

Ověřeno MonsterInsights