Elektromyografická diagnostika

Naše zaměření

Od roku 2017 nabízíme v našem zařízení elektromyografická vyšetření. Elektromyografie (EMG) je vyšetřovací metoda, která se využívá k diagnostice nemocí periferních nervů a svalů. Před vyšetřením není potřeba žádná speciální příprava. Může se jednat o vyšetření vedení nervem (kondukční studie), kde se stimuluje nerv elektrickým impulzem a snímá se odpověď (akční potenciál) nejčastěji pomocí povrchových elektrod nalepených na kůži nad příslušným svalem (vyšetření motorických vláken), nebo pomocí kožních elektrod, kdy se vyšetřují senzitivní vlákna (čití). Vyšetřovaná osoba stimulující impulz pociťuje jako slabé kopnutí elektrickým proudem.

Dalším typem vyšetření je jehlová elektromyografie, při které se používá jehlová elektroda. Ta se zanoří do vyšetřovaného svalu, ze kterého je možno registrovat změny, typické pro postižení svalu či periferního nervu. K vyšetření se používají tenké jednorázové jehly.

Nejčastější indikace vyšetření EMG je podezření na syndrom karpálního tunelu, postižení loketního nervu či vyloučení polyneuropatie, která může být komplikací např. cukrovky. Dále je EMG často využívanou pomocnou metodou používanou k vyšetření útlaku nervových kořenů v oblasti páteřního kanálu (např. vyhřezlou ploténkou). Mezi méně časté indikace patří vyšetření jiných periferních nervů a nervových pletení poškozených úrazem, útlakem a taky vzácných autoimunitních zánětlivých onemocnění nervů, chorob nervosvalového přenosu a vyšetření celé skupiny dědičných či získaných svalových onemocnění.

Služba pro telefonické objednávky EMG a vyšetření u MUDr. Reguliové je každé úterý od 8:00 do 12:00 hod. na tel. 595 694 111

Ověřeno MonsterInsights