Neurologie

Naše zaměření

Neurologická ambulance se zaměřuje na léčbu pacientů s vertebrogenními potížemi (bolestmi zad), bolestmi hlavy, migrénou, epilepsií, stavech po cévních mozkových příhodách. Poskytuje pacientům komplexní neurologické vyšetření, zajišťuje vstupní prohlídky uchazečům o zaměstnání s vyhrazenými riziky, provádí kontrolní vyšetření diabetiků (diabetické neuropatie) a další. Lékaři mají k dispozici moderní sonograf k dopplerometrickému vyšetření mozkových cév. Od roku 2017 provádíme elektromyografická vyšetření (EMG).

Pracovní dny As. MUDr. Jarmila Suchá MUDr. Katarína Reguliová MUDr. Michal Lišaník
Pondělí 07:45 – 13:00
Úterý 08:00 – 14:00*
Středa 07:45 – 13:00
Čtvrtek 07:45 – 13:00
Pátek **

* Jen pro objednané pacienty
** sonografická vyšetření pro objednané pacienty, individuální termíny

Naši lékaři

Lékaři neurologie

As. MUDr. Jarmila Suchá

As. MUDr. Jarmila Suchá

Odborná asistentka

Od roku 1989 do roku 2001 byla zaměstnána na neurologickém oddělení v nemocnici Ostrava- Vítkovice, z toho několik let na pozici asistentky a zástupkyně primáře. V odbornosti neurologie má dvě atestace (1993, 1997). Ve zdravotnickém zařízení AVICA pracuje od roku 2001.

MUDr. Katarína Reguliová

MUDr. Katarína Reguliová

Lékař

V roce 2002 absolvovala Lékařskou fakultu UK v Bratislavě. Od promoce pracuje na neurologické klinice FN Ostrava. Atestaci v oboru neurologie spolu se specializační způsobilostí v oboru získala v roce 2009. Ve zdravotnickém zařízení AVICA pracuje od roku 2011. Je držitelkou certifikátu pro elektromyografické vyšetření.

MUDr. Michal Lišaník

MUDr. Michal Lišaník

Lékař

MUDr. Michal Lišaník se narodil v Hranicích na Moravě. Studia medicíny ukončil na lékařské fakultě UP Olomouc v roce 1996. Atestaci I. stupně v odbornosti neurologie získal v roce 1999, II. stupně v roce 2002. Následně absolvoval odborné stáže v problematice neurointenzivní medicíny, neurosonologie a elektroencefalografie. Je členem České neurologické společnosti – cerebrovaskulární sekce, dále ČLK a Lékařské společnosti J.E.P. Je nositelem licence vedoucího lékaře a primáře pro nestátní zdravotnická zařízení. V současnosti má hlavní pracovní úvazek ve Vítkovické nemocnici, kde zastává funkci zástupce primáře vaskulárního centra. Ve zdravotnickém zařízení AVICA pracuje od roku 2003 a provádí ultrasonografická vyšetření krčních tepen.