Rehabilitace a fyzikální lékařsví

Naše zaměření

Lékař na základě anamnézy, dostupné dokumentace a vlastního vstupního vyšetření stanoví, resp. upřesní diagnózu a dle stavu klienta hned při vstupním vyšetření provádí léčebné výkony – manipulace, mobilizace, akupunkturu, obstřik, techniku suché jehly, měkké techniky apod. Následně určuje léčebný postup a cíl rehabilitace – rozepisuje léčebné procedury. Terapii pak provádí fyzioterapeuti nestátního zdravotnického zařízení AVICA s.r.o. nebo na základě dohody s klientem je odkázán na jakákoliv jiná rehabilitační zařízení. V kompetencíh rehabilitačního lékaře je také předepis léků, kompenzačních pomůcek, ortéz apod. Současně je klient poučen o domácím režimu – např. preventivní opatření v podobě cvičení, automasáží, obkladů, je informován o sportovní zátěži, správné obuvi, užívání léků, mastí. Součástí vstupního vyšetření je rovněž základní poučení o ergonomii – správné pohybové vzory při zaměstnání, při sportu i doma (např. správný sed u počítače, v autě, správná poloha při spánku, předklony a zvedání břemen). Následně jsou veškeré tyto aspekty a nároky na pacienta vloženy do terapeutického plánu. V průběhu rehabilitační léčby na oddělení fyzioterapeutů lékař kontroluje stav pacienta a úspěšnost dosavadní rehabilitace. Rozhoduje o pokračování, změně nebo ukončení léčby. Dle potřeby opět provádí léčebné výkony. Při ukončení rehabilitace lékař dělá závěrečné zhodnocení stavu a ukončuje rehabilitaci s poučením klienta o dalším doporučeném režimu.

Seznam certifikovaných kurzů, kterými disponujeme:

Diagnostika a terapie hlezenního kloubu

Diagnostika a terapie kolenního kloubu

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

Mulligan´s Concept

Buteykovy metody

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Terapie muskuloskeletárních trigger points

Diagnostika a terapie kyčelního kloubu

Senzomotorická cvičení na labilních plochách

Neuromobilizační terapie (NMT)

Neurodynamická terapie (NDT)

Percepce u dětí s centrální poruchou hybnosti

Terapie perkusní pistolí

Měkké a mobilizační techniky

Míčková facilitace

Masáže

Pracovní dny MUDr. Kamil Ramík
Pondělí 08:00 – 15:00
Úterý 08:00 – 13:00
Středa 08:00 – 15:00*
Čtvrtek 08:00 – 13:00
Pátek 08:00 – 13:00

*  Podologická poradna 10:00 – 16:00 hod.
provoz může být zkrácen nebo prodoloužen dle provozních potřeb

Naše pracoviště se podílí na výzkumu a řešení problémů týkajících se pohybového ústrojí. V rámci této činnosti spolupracujeme s univerzitami v ČR i v zahraničí. Výsledky této spolupráce jsou publikovány v odborných časopisech. S vybranými články se můžete seznámit zde:

Naši lékaři

Lékaři rehabilitace a fyzikálního lékařsví

MUDr. Kamil Ramík

MUDr. Kamil Ramík

lékař

V roce 1995 absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. O tři roky později (1998) složil atestaci I. stupně z chirurgie. V letech 1999-2000 absolvoval kurs manuální medicíny zakončený zkouškou odborné způsobilosti. V roce 2002 získal atestaci v oboru rehabilitace, balneologie a fyzikální medicíny. Od roku 2004 je držitelem funkční licence pro rehabilitaci a fyziatrii. Do zdravotnického zařízení AVICA přešel v roce 2004 z Vojenské léčebny v Jeseníku, kde působil jako zástupce primáře.

Ověřeno MonsterInsights