Ceník

CENÍK VÝKONŮ PRO SAMOPLÁTCE

TÝKÁ SE VÝKONŮ NAD RÁMEC VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEBO PROVEDENÝCH NA VLASTNÍ VYŽÁDÁNÍ
VYBRANÉ POLOŽKY LZE ČERPAT I PROSTŘEDNICTVÍM FKSP

V PŘÍPADĚ ŘÁDNĚ NEOMLUVENÉ ABSENCE JE ÚČTOVÁNA PLNÁ CENA OBJEDNANÉ PROCEDURY. PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ČI OMLUVENÍ PROCEDURY NALEZNETE ZDE: PODMÍNKY PŘIJETÍ – ODSTAVEC ŘEŠENÍ NEOMLUVENÝCH ABSENCÍ.

OSTATNÍ CENA V KČ
DÁRKOVÝ POUKAZ DLE DOMLUVY
JEDNORÁZOVÁ ROUŠKA 30
PROSTĚRADLO 50
NÁVLEKY 5
LÉKAŘSKÉ VÝKONY CENA V KČ
KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU SVÉHO NEBO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA 300
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 400
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ 200
MYOSKELETÁRNÍ VÝKON NA PÁTEŘI NEBO KLOUBECH 200
PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE 350
APLIKACE INFÚZE VČETNĚ LÉČIVA 150
APLIKACE ANALGETICKÉHO OBSTŘIKU 100
VYSTAVENÍ ZPRÁVY, POTVRZENÍ NA VLASTNÍ ŽÁDOST 150
SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ ŠLACH, SVALŮ, KOLUBŮ, 1 SEGMENT VE VÍCE ROVINÁCH 300
SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ ŠLACH, SVALŮ, KOLUBŮ, 2 SEGMENTY VE VÍCE ROVINÁCH 400
SONOGRAFICKÉ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ 1 CÉVY (MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ) 450
SONOGRAFICKÉ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ 2 CÉV (MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ) 600
FYZIOTERAPEUTICKÉ VÝKONY CENA V KČ
KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 600
CÍLENÉ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 300
KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 300
LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA (LTV) – 30 MIN. 300
MOBILIZAČNÍ TECHNIKY PÁTEŘE, VELKÝCH A MALÝCH KLOUBŮ (MOB) – 15 MIN. 150
MĚKKÉ TECHNIKY (MT) – 15 MIN. 150
FYZIKÁLNÍ TERAPIE (FT) DO 15 MIN. (ULTRAZVUK, LASER, ELEKTROLÉČBA DLE TYPU) 70
FYZIKÁLNÍ TERAPIE NAD 15 MIN. NEBO 2 LOKALITY (NAPŘ. RUKA + NOHA) 150
4 KOMOROVÁ ELEKTROLÉČBA, KOMBINOVANÁ FT, MAGNET 150
KOMBINACE FT, MT A LTV – 30 MIN. 300
KOMBINACE FT, MT A LTV – 60 MIN. 600
TERAPIE NEURAC (V ZÁVĚSNÉM SYSTÉMU REDCORD) – 30 MIN. 300
TERAPIE NEURAC (V ZÁVĚSNÉM SYSTÉMU REDCORD) – 50 MIN. 600
INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ SPS – 30 MIN. 300
SKUPINOVÉ CVIČENÍ SPS (MAX. 5 osob) – 55 MIN 200
SKUPINOVÉ CVIČENÍ SPS 10 LEKCÍ 2000
OSOBA NAVÍC PŘI CVIČENÍ SPS NEBO LTV 150
FYZIOTERAPIE KLIENTA MIMO PRACOVIŠTĚ VČETNĚ DOPRAVY – 60 MIN. 800 – 1000
LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA (LTV) – 45 MIN. 450
KOMBINACE FT, MT A LTV – 45 MIN. 450
KINEZIOTEJPING CENA V KČ
KLASICKÝ TEJP – CENA ZA 1 CM 2
CROSS-LINK – KINEZIOTEJPINGOVÁ MŘÍŽKA NA BOLESTIVÉ A AKUPRESURNÍ BODY (TRIGGER POINTY) – CENA ZA 1KS 7
BIOIMPEDANČNÍ ANALÝZA A  VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ CENA V KČ
STANDARD INBODY 230 MĚŘENÍ + ELEKTRONICKÉ ZASLÁNÍ VÝSLEDKŮ 300
REKONDICE CENA V KČ
MASÁŽ ČÁSTEČNÁ (ZÁDA, ŠÍJE, KONČETINY) 30 MIN. 300
MASÁŽ CELKOVÁ 90 MIN. 900
MOBILIZACE CHODIDEL 30 MIN. 300
OŠETŘENÍ PERKUSNÍ PISTOLÍ – 15 MIN. 150
OŠETŘENÍ PERKUSNÍ PISTOLÍ – 30 MIN. 300
REKONDICE KLIENTA MIMO PRACOVIŠTĚ VČETNĚ DOPRAVY – 60 MIN. 800 – 1000
LASEROVÝ SCANNER CENA V KČ
LASEROVÝ SCANNER NA JEDNU LOKALITU – 15-20 MIN. 250