Ceník

CENÍK VÝKONŮ PRO SAMOPLÁTCE

TÝKÁ SE VÝKONŮ NAD RÁMEC VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEBO PROVEDENÝCH NA VLASTNÍ VYŽÁDÁNÍ
VYBRANÉ POLOŽKY LZE ČERPAT I PROSTŘEDNICTVÍM FKSP

V PŘÍPADĚ ŘÁDNĚ NEOMLUVENÉ ABSENCE JE ÚČTOVÁNA PLNÁ CENA OBJEDNANÉ PROCEDURY. PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ČI OMLUVENÍ PROCEDURY NALEZNETE ZDE: PODMÍNKY PŘIJETÍ – ODSTAVEC ŘEŠENÍ NEOMLUVENÝCH ABSENCÍ.

OSTATNÍ CENA V KČ
DÁRKOVÝ POUKAZ DLE DOMLUVY
JEDNORÁZOVÁ ROUŠKA 30
PROSTĚRADLO 50
NÁVLEKY 5
LÉKAŘSKÉ VÝKONY CENA V KČ
KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU SVÉHO NEBO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA 300
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 400
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ 200
MYOSKELETÁRNÍ VÝKON NA PÁTEŘI NEBO KLOUBECH 200
PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE 350
APLIKACE INFÚZE VČETNĚ LÉČIVA 150
APLIKACE ANALGETICKÉHO OBSTŘIKU 100
VYSTAVENÍ ZPRÁVY, POTVRZENÍ NA VLASTNÍ ŽÁDOST 150
VYSTAVENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU LÉČBU 200
EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM, ÚHRADA NADSTANDARD NEBO PRO ZAMĚSTNAVATELE, cena za 1 výkon 29210 150
EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ A NS PŘENOSU, ÚHRADA NADSTANDARD NEBO PRO ZAMĚSTNAVATELE, cena za 1 výkon 29220 230
EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU, ÚHRADA NADSTANDARD NEBO PRO ZAMĚSTNAVATELE NEBO PRO ZAMĚSTNAVATELE, cena za 1 výkon 29230 190
EMG SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY, ÚHRADA NADSTANDARD NEBO PRO ZAMĚSTNAVATELE, cena za 1 výkon 29240 620
EMG VYŠETŘENÍ DISTÁLNÍ MOTORICKÉ LATENCE, ÚHRADA NADSTANDARD NEBO PRO ZAMĚSTNAVATELE 400
SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ ŠLACH, SVALŮ, KOLUBŮ, 1 SEGMENT VE VÍCE ROVINÁCH 300
SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ ŠLACH, SVALŮ, KOLUBŮ, 2 SEGMENTY VE VÍCE ROVINÁCH 400
FYZIOTERAPEUTICKÉ VÝKONY CENA V KČ
KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 600
CÍLENÉ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 300
KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 300
SVALOVÝ TEST 200
MĚKKÉ TECHNIKY (MT) – 15 MIN. 150
MOBILIZACE PÁTEŘE, VELKÝCH A MALÝCH KLOUBŮ, 15 MIN. 150
FYZIKÁLNÍ TERAPIE (FT) DO 15 MIN. (ULTRAZVUK, LASER, ELEKTROLÉČBA) 100
FYZIKÁLNÍ TERAPIE (FT) NAD 15 MIN. NEBO 2 LOKALITY (NAPŘ. RUKA + NOHA) 150
4 KOMOROVÁ ELEKTROLÉČBA 15 – 20 MIN. 250
MAGNETOTERAPIE 15 – 20 MIN. 250
LASEROVÝ SCANNER NA 1 LOKALITU 15 – 20 MIN. 250
LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA (LTV) NEBO INDIVIDUÁLNÍ SPS – 45 MIN. 450
LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA (LTV) NEBO INDIVIDUÁLNÍ SPS – 60 MIN. 600
KOMBINACE FT, MT A LTV – 45 MIN 450
KOMBINACE FT, MT A LTV – 60 MIN 600
CVIČÍCÍ OSOBA NAVÍC PŘI INDIVIDUÁLNÍ LTV NEBO SPS 150
TERAPIE NEURAC (V ZÁVĚSNÉM SYSTÉMU REDCORD) – 45 MIN. 450
TERAPIE NEURAC (V ZÁVĚSNÉM SYSTÉMU REDCORD) – 60 MIN. 600
SKUPINOVÉ CVIČENÍ SPS 10 LEKCÍ (MAX. 5 OSOB) 2000
FYZIOTERAPIE KLIENTA – 60 MIN, MIMO PRACOVIŠTĚ VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ (DO 15 KM OD ZAŘÍZENÍ)* 1000
KINEZIOTEJPING CENA V KČ
KLASICKÝ TEJP – CENA ZA 1 CM 2
CROSS-LINK – KINEZIOTEJPINGOVÁ MŘÍŽKA NA BOLESTIVÉ A AKUPRESURNÍ BODY (TRIGGER POINTY) – CENA ZA 1KS 7
BIOIMPEDANČNÍ ANALÝZA CENA V KČ
STANDARD INBODY 230 MĚŘENÍ + ELEKTRONICKÉ ZASLÁNÍ VÝSLEDKŮ 300
REKONDICE CENA V KČ
MASÁŽ ČÁSTEČNÁ (ZÁDA, ŠÍJE, KONČETINY) 30 MIN. 300
MASÁŽ CELKOVÁ 90 MIN. 900
MOBILIZACE CHODIDEL 30 MIN. 300
OŠETŘENÍ PERKUSNÍ PISTOLÍ – 15 MIN. 150
OŠETŘENÍ PERKUSNÍ PISTOLÍ – 30 MIN. 300
REKONDICE KLIENTA MIMO PRACOVIŠTĚ VČETNĚ DOPRAVY – 60 MIN. 800 – 1000

* při větší požadované dojezdové vzdálenosti mohou být účtovány dodatečné náklady na dopravu (10,- Kč/1 km)

Ověřeno MonsterInsights