Státní ústav pro kontrolu léčiv stanovuje podmínky, za kterých budou léčivé přípravky hrazeny. Existují dva základní druhy podmínek úhrady – preskripční a indikační omezení. Preskripční omezení určuje, který lékař může léčivý přípravek předepsat k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Indikační omezení určuje skupiny pacientů nebo onemocnění, u nichž bude léčivý přípravek z prostředků veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

Indikační omezení pro lék Magnosolv stanovuje podmínku, že může být hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze u prokázané nebo suspektní hypomagnezémie, nikoliv ale v podpůrné a doplňkové léčbě jiných onemocnění. Pokud tedy lékař předepíše tento lék v rozporu s uvedenými pravidly, může po něm zdravotní pojišťovna požadovat úhradu provedeného doplatku za všechny zjištěné pojištěnce. Revize na tento lék s následnou fakturou k úhradě doplatků byla provedena i v našem zdravotnickém zařízení. I přes maximální snahu nezatěžovat naše klienty doplatky na předepsané léky, jsme nuceni uvedené podmínky respektovat.

Ověřeno MonsterInsights